wyszukaj spośród milionów zdjęć i wektorów

v

Licencja standardowa

Podczas pobierania zawartości z witryny, zastosowanie ma Licencja Standardowa.

1. DEFINICJE

Plik: zdjęcie, grafika wektorowa oferowana na witrynie chromastock.pl

Produkty do odsprzedaży: Produkt, który będzie dystrybuowany w celu osiągnięcia zysku (odsprzedaż szablonów stron www, T-shirty, książki, kalendarze, itp.)

Uwaga: Produkt stworzony na prośbę klienta niekoniecznie jest uznawany za produkt do odsprzedaży. Jednak, jeżeli klient dystrybuuje lub zamierza dystrybuować taki produkt w celu osiągnięcia zysku, uznawany jest za produkt do odsprzedaży. Podczas pracy nad projektem dla klienta, weź pod uwagę docelowe wykorzystanie produktu przed zakupem pliku, żeby określić, jaka licencja będzie właściwa przy zakupie.

Produkt, który będzie dystrybuowany na szeroką skalę bez bez osiągania zysku (darmowe szablony stron www, kartki pocztowe, ulotki, foldery, itp.)

Produkty do darmowej dystrybucji: Produkt, który będzie dystrybuowany na szeroką skalę bez bez osiągania zysku (darmowe szablony stron www, kartki pocztowe, ulotki, foldery, itp.)

2. ROZRÓŻNIANIE MIĘDZY „GŁÓWNĄ ROLĄ” A „PODRZĘDNĄ ROLĄ”

Rola, jaką plik odgrywa w produkcie jest uzależniona od wartości, jaką plik dodaje do produktu i tego, na ile plik wpływa na decyzję klienta w wyborze tego konkretnego produktu spośród innych, podobnych produktów.

Podrzędna rola: uznaje się, że plik odgrywa podrzędną rolę w produkcie, jeżeli plik jest dodatkową częścią produktu, nie dodaje znaczącej wartości do produktu i nie wpływa na preferencje klienta do wyboru tego konkretnego produktu.

Główna rola: uznaje się, że plik odgrywa główną rolę w produkcie, jeżeli plik jest podstawową, definiującą lub ważną częścią produktu, zwiększa wartość samego produktu lub wpływa na preferencje klienta do wyboru tego konkretnego produktu.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Każdy plik na witrynie www.chromastock.pl. może być kupiony tylko na zasadach Licencji Standardowej – gdzie plik nie odgrywa głównej roli. Kupując plik kupujący otrzymuje niewyłączne, nietransferowalne na całym świecie prawo do wykorzystania go w zakresie określonym przez zakupioną licencję nieograniczoną ilość razy.

Zasady wykorzystania pliku w ramach licencji standardowej:

 • Jeżeli plik NIE służy do stworzenia produktu do odsprzedaży ani do darmowej dystrybucji,
 • Jeżeli zakupiony plik NIE służy do stworzenia produktu do odsprzedaży ani do darmowej dystrybucji,rola zakupionego pliku w produkcie (główna rola lub podrzędna rola) NIE MA znaczenia,
 • Jeżeli zakupiony plik służy do stworzenia produktu do odsprzedaży lub do darmowej dystrybucji, ważne jest określenie roli pliku w produkcie. Jeżeli jest to podrzędna rola, plik może zostać wykorzystany w ramach licencji standardowej.

Przykłady wykorzystania licencji standardowej:

 • Ty (lub Twój klient) chcesz kupić plik, żeby stworzyć z niego obrazek do książki przeznaczonej do odsprzedaży w sklepach. Jeżeli kupujący zdecyduje się na zakup książki przede wszystkim ze względu na jej zawartość, a nie ze względu na jej okładkę lub ilustracje w środku, plik będzie odgrywał podrzędną rolę (dozwolone wykorzystanie licencji). Jednak jeżeli książka składa się przede wszystkim z ilustracji, wtedy obrazy są powodem, dla którego kupowana jest książka;(użycie licencji zabronione)
 • Ty (lub Twój klient) chcesz kupić plik, żeby stworzyć obraz, który będzie nadrukowany na t-shircie przeznaczonym do odsprzedaży w sklepach, a plik jest istotnym elementem całego projektu. Ponieważ kupujący decyduje się na zakup t-shirta głównie z powodu obrazu nadrukowanego na nim, plik odgrywa główną rolę (użycie licencji zabronione).
 • Ty (lub Twój klient) chcesz kupić plik, żeby stworzyć obraz do ulotki do darmowej dystrybucji (na przykład, ogłoszenie dotyczące wydarzenia). Ponieważ ludzie są głównie zainteresowaniu informacjami podanymi w ulotce, a nie obrazami wykorzystanymi w projekcie ulotki, plik odgrywa podrzędną rolę (dozwolone wykorzystanie licencji). Ten przykład ma zastosowanie również do wielu innych drukowanych materiałów, włączając, ale nie ograniczając się do: materiałów reklamowych; okładek lub ilustracji do książek, gazet i czasopism; wizytówek; ulotek; okładek CD/DVD; opakowań i etykiet produktów itp.
 • Ty (lub Twój klient) chcesz kupić plik do wykorzystania w programie do darmowej dystrybucji (przez darmowy upload) na Twojej stronie internetowej. Jeżeli klienci są zainteresowani samym programem, a nie obrazami, jakie zostały wykorzystane jako część projektu, wtedy obraz odgrywa podrzędną rolę (dozwolone wykorzystanie licencji). Jeżeli plik, który kupisz będzie odgrywał główną rolę (na przykład, w generatorze wygaszaczy ekranu), wykorzystanie licencji jest zabronione.
 • Ty (lub Twój klient) chcesz kupić plik do wykorzystania w projekcie e-kartki lub pocztówki do darmowej dystrybucji, a produkt jest ciekawy głównie z powodu ilustracji, obraz odgrywa główną rolę (użycie licencji zabronione).

SZCZEGÓŁY LICENCJI STANDARDOWEJ

Licencja standardowa pozwala na wykorzystanie zakupionego pliku do stworzenia wszelkiego rodzaju produktów (za wyjątkiem produktów do odsprzedaży lub do darmowej dystrybucji, gdzie plik odgrywa główną rolę w produkcie i dodaje do niego wartość).

Wykorzystanie zakupionego pliku zgodnie z warunkami licencji standardowej:

Ilość kopii lub odbitek Bez ograniczeń
Ilość kopii lub wyświetleń w użyciu elektronicznym Bez ograniczeń
Maksymalny rozmiar niezmodyfikowanego pliku do użytku elektronicznego 1600 x 1200 pikseli (dla obrazów) i 640 x 480 pikseli (dla wideo)
Tworzenie wszelkich produktów, poza produktami do odsprzedaży lub do darmowej dystrybucji, gdzie plik odgrywa główną rolę w produkcie i dodaje mu wartości Dozwolone
Tworzenie produktów do odsprzedaży lub produktów do darmowej dystrybucji gdzie plik odgrywa podrzędną rolę w produkcie. Dozwolone
Tworzenie produktów do odsprzedaży lub produktów do darmowej dystrybucji gdzie plik odgrywa główną rolę w produkcie i dodaje mu wartości. Zabronione

Przykłady dozwolonego wykorzystania

Użycie cyfrowe: artykuły lub publikacje na blogach lub stronach internetowych; banery reklamowe; wygaszacze ekranu; tapety; oprogramowanie (na komputery lub urządzenia mobilne); e-kartki lub e-maile; e-booki; prezentacje (PowerPoint, Flash itp.); filmy, wideo lub reklamy telewizyjne; nieoficjalne logo itp.

Użycie drukowane: ogłoszenia w gazetach lub czasopismach; drukowane materiały reklamowe; okładki lub ilustracje do książek, gazet i czasopism; wizytówki; ulotki; plakaty; okładki CD/DVD; opakowania lub etykiety produktów; papeteria; foldery; notesy; długopisy; ołówki; naklejki, zawieszki; kalendarze; kubki lub szklanki; podkładki pod myszy; t-shirty, ubrania, itp.

4. NOTKA O PRAWACH AUTORSKICH

Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlenie informacji o prawach autorskich na lub bezpośrednio obok każdego obrazu licencjonowanego na zasadach Licencji Standardowej, który jest reprodukowany w mediach masowych (jak drukowane magazyny i szablony); informacja ta ma zawierać następujący tekst „Obraz licencjonowany przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma”.

5. WŁASNOŚĆ

Fakt zakupu pliku daje kupującemu niewyłączną licencję na nieograniczony okres czasu na nieograniczonym terytorium, bez prawa do udostępnienia lub sublicencjonowania pliku stronom trzecim i pozwala na wykorzystanie pliku w tworzeniu dowolnego produktu; jednak nie przenosi własności lub intelektualnych praw własności autora do pliku. Wszystkie prawa do pliku, włączając własność i inne prawa własności intelektualnej pozostają u „Depositphotos.com/Drukarnia Chroma”.

ZAKAZANE WYKORZYSTANIA PLIKU

W żadnych okolicznościach pliki NIE mogą być wykorzystane do następujących celów:

 • Udostępnianie zakupionego pliku do darmowego pobrania;
 • Stworzenie takich możliwości, żeby plik został wyciągnięty z produktu;
 • Transfer lub odsprzedaż stronom trzecim lub sublicencjonowanie praw do pliku;
 • Pozwolenie stronom trzecim na dostęp do pliku w celu dalszego wykorzystania;
 • Zamieszczanie niezmodyfikowanego pliku w e-formacie większym niż 1600x1200 pikseli (dla obrazów) i 640x480 pikseli (dla wideo);
 • Tworzenie oficjalnego logo, nazwy firmy lub znaku handlowego;
 • Pokazywanie osób zobrazowanych w plikach w potencjalnie delikatnych okolicznościach, które mogą być uznane za obraźliwe lub niepochlebne wobec tej osoby (np. związane w chorobami fizycznymi lub umysłowymi, sprawami społecznymi, seksualnymi lub sugerującymi aktywność lub preferencje seksualne, przestępczością, molestowaniem fizycznym lub psychicznym czy zaburzeniami odżywiania);
 • Cele pornograficzne;
 • Wszelkie cele nielegalne;
 • Mailingi spamowe;
 • Rzeczy lub produkty używane do promowania rasizmu lub innych dyskryminujących praktyk, które mogą zakłopotać osobę lub modela w pliku lub dostawcę pliku;
 • Użycie, pokazywanie i umieszczanie materiałów w sposób, który prowadziłby do przekonania, że model w pliku aprobuje lub popiera produkty lub usługi przedsiębiorstwa lub znaku handlowego.

JEŻELI MIMO WSZYSTKO NIE JESTEŚ PEWIEN, CZY OKREŚLONE WYKORZYSTANIE JEST DOZWOLONE NA WARUNKACH LICENCJI STANDARDOWEJ, PROSIMY SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ OBSŁUGĄ KLIENTA W CELU WYJAŚNIENIA PRZED ZAKUPEM PLIKU.

Chcesz być informowany o promocjach?