licencja

często zadawane pytania

NA JAKIE WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ I WEKTORÓW POZWALA LICENCJA?

1

Ilość kopii i odbitek

Bez ograniczeń

2

Ilość kopii lub wyświetleń w użytku elektronicznym

Bez ograniczeń

3

Maksymalny dozwolony rozmiar pliku w użyciu elektronicznym

Bez ograniczeń

4

Tworzenie wszelkich produktów (poza produktami do odsprzedaży lub do darmowej dystrybucji, gdzie plik odgrywa główną rolę w produkcie i dodaje mu wartości)

Bez ograniczeń

5

Tworzenie produktów do odsprzedaży lub do darmowej dystrybucji, gdzie plik nie odgrywa głównej roli w produkcie

Bez ograniczeń

6

Tworzenie produktów do odsprzedaży lub do darmowej dystrybucji, gdzie plik odgrywa główną rolę w produkcie i dodaje mu wartości

zabronione

JAK DZIAŁA MODEL LICENCJONOWANIA ROYALTY-FREE?

Licencjobiorca wnosi jednorazową opłatę na rzecz licencjodawcy. Na skutek tego zyskuje prawo do wielokrotnego, dowolnego użycia własności intelektualnej.

CZY UDOSTĘPNIACIE PLIKI W RAMACH INNYCH LICENCJI NIŻ ROYALTY-FREE?

Nie, wszystkie pliki udostępniamy w ramach licencji royalty-free.

CZY UMOWA LICENCYJNA WYGASA? NA JAKI CZAS UDZIELANA JEST LICENCJA?

Umowa licencyjna nie wygasa, ponieważ licencja jest udzielana bezterminowo.

CZY LICENCJA, KTÓRĄ OTRZYMUJĘ JEST WYŁĄCZNA? CZY PLIKI, KTÓRE ZAKUPIĘ MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE PRZEZ INNYCH KLIENTÓW?

Fakt zakupu daje nabywcy niewyłączną licencję. Oznacza to, że inni klienci także mogą zakupić dany plik.

CZY POBIERANIE PLIKÓW PRZENOSI WŁASNOŚĆ NA UŻYTKOWNIKA?

Fakt zakupu pliku daje kupującemu niewyłączną licencję na nieograniczony czas, na nieograniczonym terytorium, bez prawa do udostępniania lub sublicencjonowania pliku stronom trzecim i pozwala na wykorzystanie pliku w tworzeniu dowolnego produktu, jednak nie przenosi własności lub intelektualnych praw własności autora do pliku.

CZY KTOŚ MOŻE KUPIĆ PLIKI I PRZEKAZAĆ MI JE DO OPRACOWANIA?

Zdjęcie może zakupić wyłącznie sam projektant. Przekazywanie “surowych” zdjęć i wektorów jest zabronione przez licencję.

CZY KOLAŻ KILKU ZDJĘĆ JEST DOPUSZCZALNY?

Tak, kolaże są dopuszczalne.

Nie możesz znaleźć właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami, a wrócimy do Ciebie tak szybko, jak to możliwe.

skontaktuj się